Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Κατάστημα ισογείου 409,16 τ.μ. με πατάρι 187,18 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 180 τ.μ. επί της Λεωφ. Συγγρού 245, Νέα Σμύρνη (O.T. 164) - Λ. Συγγρού 245, Ν. Σμύρνη

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 776,34 τ.μ. (Επιφάνεια Ανωδομής 596,34 τ.μ.)
Εμβ. Οικοπέδου: 673,75 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Κατάστημα
Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 245, Ν. Σμύρνη
Κατάσταση: Κενό
Έτος Κατασκευής: 1971
Ασφ. Εκκαθάριση: Εγνατία
     Στοιχεία Διαγωνισμού
Ημ. Διεξαγωγής: 05.02.2021
Τιμή 1ης Προσφοράς: 640.000 €
     Σύντομη Περιγραφή

Το ακίνητο τοποθετείται επί της Λεωφ. Συγγρού στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Νέας Σμύρνης. Στην εγγύτερη περιοχή εμφανίζεται μίξη χρήσεων γης. Πιο συγκεκριμένα, επί της λεωφόρου τοποθετούνται αρκετά επαγγελματικά κτίρια, είτε με καθαρά γραφειακή χρήση είτε με καταστήματα στο ισόγειο, όπως και κατοικίες, νοσοκομεία και ξενοδοχεία. Σε μικρή απόσταση από το ακίνητο τοποθετούνται ορόσημα της περιοχής, όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Ίδρυμα Ευγενίδου/ Πλανητάριο. Η πρόσβαση στην περιοχή κρίνεται αρκετά εύκολη είτε μέσω ιδιωτικού μέσου, είτε μέσω δημόσιας συγκοινωνίας.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.  Τίτλος αγοραπωλησίας υπ’ αρ. 16.440/2005.
2.  Τοπογραφικό διάγραμμα του 1969.
3.  Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου.
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.