Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Χώρος υπογείου με ράμπα εισόδου-εξόδου συνολικής επιφάνειας 633 τ.μ. με αποκλειστική χρήση όπισθεν ακάλυπτου χώρου 120 τ.μ. - Άργους 148 & Λεωφ. Αθηνών, στο Δήμο Αθηναίων

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 633 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: 914,41 τ,μ.
Τύπος Ακινήτου: Χώρος υπογείου με ράμπα εισόδου-εξόδου
Διεύθυνση: Άργους 148 & Λεωφ. Αθηνών, στο Δήμο Αθηναίων
Κατάσταση: Κενό
Έτος Κατασκευής: 1979
Ασφ. Εκκαθάριση: ΕΓΝΑΤΙΑ
     Στοιχεία Διαγωνισμού
Ημ. Διεξαγωγής: 15.10.2021
Τιμή 1ης Προσφοράς: 200.000 €
     Σύντομη Περιγραφή

Το ακίνητο τοποθετείται στην περιοχή Ακαδημία Πλάτωνος, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του δήμου Αθηναίων. Το ακίνητο συνορεύει περιμετρικά με την Λ. Αθηνών, την οδό Άργους, και με τον όπισθεν ακάλυπτο χώρο επιφάνειας 120,00 τ,μ, του οποίου έχει και την αποκλειστική χρήση.

Πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο που διαθέτει βιομηχανικό δάπεδο από μπετόν ενώ στην οροφή υπάρχει παλαιό σύστημα εξαερισμού καθώς και διάφορα συστήματα σωληνώσεων. Περιμετρικά υπάρχουν τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ το εσωτερικό ύψος είναι 3,35 μ. Το υπό μελέτη έχει πρόσβαση σε ακάλυπτο χώρο στην Βορειοδυτική του πλευρά , ο οποίος παρέχει ως ένα βαθμό φυσικό φωτισμό. Τέλος, υπάρχει διακριτός χώρος wc καθώς και χώρος λεβητοστάσιου. Η είσοδος εντός του υπογείου επιτυγχάνεται μέσω καθοδικής ράμπας φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Άργους

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.  Τίτλος αγοραπωλησίας.
2.  Στέλεχος οικοδομικής αδείας.
3.  Τεχνική Έκθεση.
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.