Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Αδόμητο γεωτεμάχιο εντός οικισμού Λάρδου στην θέση Κολέζες - Θέση Κολέζες της Περιφέρειας Λάρδου Ρόδου

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: -
Εμβ. Οικοπέδου: 3.500 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Γεωτεμάχιο
Διεύθυνση: Θέση Κολέζες της Περιφέρειας Λάρδου Ρόδου
Κατάσταση: Κενό
Έτος Κατασκευής: -
Ασφ. Εκκαθάριση: Ευρωπαική Πρόνοια
     Σύντομη Περιγραφή

Το οικόπεδο βρίσκεται στην Θέση «Κολέζες» της κτηματικής περιφέρειας Λάρδου Ρόδου, εντός ορίων οικισμού Λάρδου Ρόδου. Ο οικισμός τοποθετείται στο Δημοτικό διαμέρισμα Νότιας Ρόδου, απέχει από την πόλη της Ρόδου περί τα 42,0 χλμ., από την Λίνδο 10,0 χλμ., ενώ βρίσκεται σε απόσταση 2,0 χλμ. από την θάλασσα. Συνορεύει ανατολικά με την Μ.Γ. 1649 και την Μ.Γ. 1650, Νότια με την Μ.Γ 1663Α, δυτικά με ποταμό και βόρεια με την Μ.Γ. 1622, έχει ελαφρώς κεκλιμένο έδαφος και πρόσωπο μήκους 80,0 μ. σε διαμορφωμένη κοινοτική οδό.

Βάσει της βεβαίωσης που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών έργων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος ΦΕΚ 181Δ/85, με ημερομηνία 22/5/2000 και αριθμό πρωτοκόλλου ΧΟΠ2226/00, το εν λόγω γήπεδο βρίσκεται εντός οικισμού Λάρδου, είναι άρτιο, οικοδομήσιμο και μη ρυμοτομούμενο. Ισχύουν οι όροι δόμησης σύμφωνα με τα ΠΔ. 24.04.195 – ΦΕΚ 181Δ/03.05.1985 και Π.Δ. 4.11.2011 – ΦΕΚ 289ΑΑΠ/4.11.2011 για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων:

Αρτιότητα: 1000,00 τ.μ.
Κάλυψη: 60%
Σ.Δ.: 400,00 τ.μ. για γήπεδα άνω των 700,00 τ.μ
Μέγιστο ύψος: 7,50 μ.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.  Υπ’ αριθμόν 5511/2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ρόδου Ζωής Μηνατσή Ζέρβα
2.  Τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού Θέμελη Μενούχου 22-11- 2000
3.  Τοπογραφικό ακινήτου κατά ΕΓΣΑ ‘87
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.