Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Κτίριο γραφείων - Μπουσίου 1 & Λ. Μεσογείων 133, Αθήνα

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: -
Εμβ. Οικοπέδου: -
Τύπος Ακινήτου: Κτίριο
Διεύθυνση: Μπουσίου 1 & Λ. Μεσογείων 133, Αθήνα
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: 1976
Ασφ. Εκκαθάριση: EUROSTAR
     Σύντομη Περιγραφή

Κτίριο γραφείων, αποτελούμενο από: δύο υπόγειες αποθήκες (Υ1) 95,40 τ.μ. και (Υ2) 9,80 τ.μ., τέσσερις όροφοι (Α1-Δ1) έκαστος 108,86 τ.μ., 5ος όροφος (Ε1) 13,76 τ.μ., και Δικαίωμα Υψούν / Χρήση Ταράτσας 97,10 τ.μ.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.