Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Κατάστημα επί της Λ. Συγγρού στη Ν. Σμύρνη - Λεωφόρος Συγγρού 253, Ν. Σμύρνη, ΤΚ 17122

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 731,68 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: 612,00 τμ.
Τύπος Ακινήτου: Κατάστημα Ισογείου με Πατάρι
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 253, Ν. Σμύρνη, ΤΚ 17122
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: 1978
Ασφ. Εκκαθάριση: Evima
     Σύντομη Περιγραφή

Ισόγειο κατάστημα υπό στοιχεία (1) επιφανείας 449,71 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 13,68 τ.μ. και αποκλειστική χρήση ακαλύπτου χώρου και πρασιάς συνολικής επιφάνειας 60,81 τ.μ. και πατάρι υπό στοιχεία (1) αίθουσα του ημιωρόφου επιφάνειας 268,29 τ.μ., επί εξαώροφου κτιρίου με υπόγειο και δώμα, επί οικοπέδου επιφάνειας 612,00 τ.μ.

Το κτίριο αποτελείται από φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή. Το κατάστημα διαθέτει κουφώματα αλουμινίου με σταθερούς υαλοπίνακες και δύο δίφυλλες γυάλινες θύρες στην πρόσοψη επί της Λ. Συγγρού. Το δάπεδο στον χώρο της εισόδου αποτελείται από επενδύσεις από μάρμαρο. Στο ισόγειο υπάρχει αίθουσα κοινού, χώροι υγιεινής, κουζίνα και αποθήκες ενώ στο πατάρι υπάρχει αίθουσα κοινού, χώροι γραφείων, αποθήκη και χώροι υγιεινής.

Το ακίνητο βρίσκεται σε πολύ εμπορική περιοχή, επί της Λεωφόρου Συγγρού.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.   Τίτλος Ιδιοκτησίας
2.   Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών
3.   Πίνακας κατανομής ποσοστών ιδιοκτησιών
4.   Κάτοψη Ισογείου τίτλου
5.   Κάτοψη Παταριού τίτλου
6.   Άδεια Οικοδομής
7.   Κάτοψη Ισογείου αδείας οικοδομής
8.   Τοπογραφικό αδείας οικοδομής
9.  Διάγραμμα κάλυψης αδείας οικοδομής
10.  Τομή αδείας οικοδομής
11.  Πρόσοψη αδείας οικοδομής
12.  Ενεργειακό πιστοποιητικό
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.