Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Γραφείο (αρ. 10) 4ου ορόφου 86 τ.μ. με wc - Δαγκλή 8, Καβάλα

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 86 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: -
Τύπος Ακινήτου: Γραφείο
Διεύθυνση: Δαγκλή 8, Καβάλα
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: -
Ασφ. Εκκαθάριση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ Α.Α.Ε.
     Σύντομη Περιγραφή

Γραφείο (αρ. 10) 4ου ορόφου 86 τ.μ. με wc

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.