Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Οικόπεδο 4.349 τ.μ. - Κρίτσα Λασιθίου, Αγ. Νικόλαος Κρήτης

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: -
Εμβ. Οικοπέδου: 4.349 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Οικόπεδο
Διεύθυνση: Κρίτσα Λασιθίου, Αγ. Νικόλαος Κρήτης
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: -
Ασφ. Εκκαθάριση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ Α.Α.Ε.
     Σύντομη Περιγραφή

Οικόπεδο 4.349 τ.μ.

     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.