Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Χώρος υπογείου με ράμπα εισόδου-εξόδου - Άργους 148 & Λεωφ. Αθηνών, στο Δήμο Αθηναίων

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 633 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: 914,41 τ,μ.
Τύπος Ακινήτου: Χώρος υπογείου με ράμπα εισόδου-εξόδου
Διεύθυνση: Άργους 148 & Λεωφ. Αθηνών, στο Δήμο Αθηναίων
Κατάσταση: Κενό
Έτος Κατασκευής: 1979
Ασφ. Εκκαθάριση: ΕΓΝΑΤΙΑ
     Σύντομη Περιγραφή

Xώρος υπογείου 617 τ.μ. με ράμπα εισόδου-εξόδου & με αποκλειστική χρήση όπισθεν ακάλυπτου χώρου 120 τ.μ.. Επέκταση επιφανείας 16,00 τ.μ. η οποία βρίσκεται εντός του χώρου αποκλειστικής χρήσης στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.