Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Ισόγειο κατάστημα (Κ2) 35 τ.μ. με τη (Υ2) υπόγεια αποθήκη 22 τ.μ. - Κούπα 32, Αθήνα

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: -
Εμβ. Οικοπέδου: -
Τύπος Ακινήτου: Κατάστημα
Διεύθυνση: Κούπα 32, Αθήνα
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: -
Ασφ. Εκκαθάριση: Eurostar
     Σύντομη Περιγραφή

Ισόγειο κατάστημα (Κ2) 35 τ.μ. με τη (Υ2) υπόγεια αποθήκη 22 τ.μ.

     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.