Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Γραφεία 5ου ορόφου 352 τ.μ. - Λ.Συγγρού 253 Νέα Σμύρνη

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 352 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: -
Τύπος Ακινήτου: Γραφεία
Διεύθυνση: Λ.Συγγρού 253 Νέα Σμύρνη
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: -
Ασφ. Εκκαθάριση: Προστασία
     Σύντομη Περιγραφή

Γραφεία 5ου ορόφου 352 τ.μ.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.