Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Οριζόντια ιδιοκτησία 6ου ορόφου (ΣΤ4 γραφείο) συνολικής επιφανείας ίσης με 149,22 τ.μ. επί των οδών Κουντουριώτου 138 & Βασ. Γεωργίου 17Α, στον Πειραιάς. - Κουντουριώτου 138 & Βασ. Γεωργίου 17Α, Πειραιά

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: Γραφείο 6ου ορόφου επιφάνειας 149,22 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: 748,07 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Γραφείο
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 138 & Βασ. Γεωργίου 17Α, Πειραιά
Κατάσταση: Κενό
Έτος Κατασκευής: 1974
Ασφ. Εκκαθάριση: ΑΣΠΙΣ
     Σύντομη Περιγραφή

Οριζόντια ιδιοκτησία (Γραφείο ΣΤ4) 6ου ορόφου που βρίσκεται σε εξαώροφο κτίριο συμβατικής κατασκευής, εμπορικών χρήσεων, ήτοι με καταστήματα ισογείου και γραφεία στους ορόφους. Οι κοινόχρηστοι χώροι του κτιρίου διαθέτουν μαρμάρινες επενδύσεις γκρι απόχρωσης, ενώ διαθέτουν κλιμακοστάσιο και δύο ανελκυστήρες. Το κτίριο επί του οποίου βρίσκεται η ιδιοκτησία έχει ανεγερθεί σύμφωνα με την Ο.Α. 5726/74 «Πολυώροφη οικοδομή κατοικιών μετά καταστημάτων και υπογείου» όπως τροποποιήθηκε με την αναθ. 62/77 «μερική τροποποίηση των κατόψεων μόνο ως προς τα εσωτερικά».

Η τοποθεσία του ακινήτου είναι πολύ κεντρική πλησίον της Πλ. Κοραή και του Δημ. Θεάτρου Πειραιά και του υπό κατασκευή σταθμού μετρό. Η οδός Βασ. Γεωργίου έχει πλήρως αναδιαμορφωθεί και πλέον φιλοξενεί τη γραμμή τραμ η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα. Τα μεγάλα έργα υποδομών με την ολοκλήρωση τους θα αναβαθμίσουν σημαντικά την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Η οδός Βασ. Γεωργίου ανήκει στο βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Είναι εμπορική οδός με πολυώροφα κτίρια καταστημάτων?γραφείων. Στην περιοχή λειτουργούν επίσης δημόσια κτίρια υπηρεσιών και οργανισμοί, τράπεζες, κ.α.

Το ακίνητο είναι συμβατικής κατασκευής, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση από οπτοπλινθοδομές. Οι όψεις του καλύπτονται κατά κύριο λόγο από υαλοπίνακες και διαθέτει λεπτομέρειες αλουμινίου περιμετρικά αυτών. Η είσοδος του επιτυγχάνεται από στοά, η οποία ενώνει τις οδούς Κουντουριώτου και Πραξιτέλους. Η πρόσβαση στο γραφείο γίνεται μέσω πόρτας ασφαλείας. Το ταβάνι αποτελείται από ψευδοροφή ορυκτών ινών, στην οποία είναι ενσωματωμένα φωτιστικά και δίκτυο εξαερισμού. Τα δάπεδα είναι επιστρωμένα με μάρμαρο. Το WC διαθέτει επίστρωση από πλακίδια στους τοίχους. Εντός του γραφειακού χώρου, υπάρχουν χωρίσματα από γυψοσανίδα.

Στο ίδιο ακίνητο διατίθενται προς πώληση και οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του 4ου και 5ου ορόφου, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά σε ξεχωριστή σελίδα.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.  Στέλεχος υπ’ αρ. 5726/74 Ο.Α & 62/77 αναθεώρηση αυτής με συνοδά σχέδια.
2.  Συμβόλαιο αγοραπωλησίας υπ.αριθ. 10.848/13-3-95.
3.  Αντίγραφα κατόψεων της υπ.αριθ. 4198/1977 πράξης Σ.Ο.Ι.
4.  Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου.
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.