Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Υπόγειο κατάστημα 143 τ.μ. - Μεταμορφώσεως 32, Καλλιθέα

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 143 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: -
Τύπος Ακινήτου: Κατάστημα
Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 32, Καλλιθέα
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: 1977
Ασφ. Εκκαθάριση: Γενική Ένωση
     Σύντομη Περιγραφή

Υπόγειο κατάστημα 143 τ.μ.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.