Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Ισόγειο κατάστημα 85 τ.μ. (ενσωματωμένος ημιϋπαίθριος 37,39τμ) - Φιλοσόφου Μενεδήμου 22, Ερέτρια

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 85 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: -
Τύπος Ακινήτου: Κατάστημα
Διεύθυνση: Φιλοσόφου Μενεδήμου 22, Ερέτρια
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: 1993
Ασφ. Εκκαθάριση: ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
     Σύντομη Περιγραφή

Ισόγειο κατάστημα 85 τ.μ. (ενσωματωμένος ημιϋπαίθριος 37,39τμ)

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.