Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

3 ενιαια Γραφεία (Β13-29,70τ.μ.-Β14-23τ.μ.-Β15-21τ.μ.) 2ου ορόφου συνολικά 73,70 τ.μ. - Αγίου Ανδρέου 57-59 Πάτρα

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: -
Εμβ. Οικοπέδου: -
Τύπος Ακινήτου: Γραφεία
Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 57-59 Πάτρα
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: 1972
Ασφ. Εκκαθάριση: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
     Σύντομη Περιγραφή

3 ενιαια Γραφεία (Β13-29,70τ.μ.-Β14-23τ.μ.-Β15-21τ.μ.) 2ου ορόφου συνολικά 73,70 τ.μ.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.