Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Γραφείο 5ου ορόφου (αρθ. 51) 33,25 τ.μ. - Κούμα 4, Λάρισα

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 33,25 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: 33,25 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Γραφείο
Διεύθυνση: Κούμα 4, Λάρισα
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: 1976
Ασφ. Εκκαθάριση: EUROSTAR
     Σύντομη Περιγραφή

Γραφείο 5ου ορόφου (αρθ. 51) 33,25 τ.μ.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.