Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Γραφείο 1ου ορόφου 118,9 τ.μ. - Βασιλίσσης Όλγας 259 , Θεσσαλονίκη

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 118,9 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: -
Τύπος Ακινήτου: Γραφεία
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 259 , Θεσσαλονίκη
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: -
Ασφ. Εκκαθάριση: EUROSTAR
     Σύντομη Περιγραφή

Γραφείο 1ου ορόφου 118,9 τ.μ.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.