Ακίνητα Διαγωνισμού
1.  Λέκκα 23-25 Αθήνα - Οριζόντιες ιδιοκτησίες 3ου ορόφου (υπ’ αρ. 6 - 23) επί της οδού Λέκκα 23-25 στην Αθήνα (Ο.Τ.66069).     Περισσότερα....
2.  Σταδίου 5 Αθήνα - Γραφεία 8ου ορόφου     Περισσότερα....
3.  Σταδίου 5 Αθήνα - Γραφεία 5ου ορόφου    Περισσότερα....
4.  Ψαρών 2 και Δεληγιάννη, Αθήνα - Οκτώ συνενωμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) 4ου ορόφου συνολικής επιφανείας ίσης με 220,5 τ.μ. επί των οδών Ψαρών 2 και Δεληγιάννη στην Αθήνα.    Περισσότερα....
5.  Ψαρών 2 και Δεληγιάννη, Αθήνα - Οκτώ συνενωμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) 5ου ορόφου συνολικής επιφανείας ίσης με 220,5 τ.μ. επί των οδών Ψαρών 2 και Δεληγιάννη στην Αθήνα.    Περισσότερα....
6.  Ψαρών 2 και Δεληγιάννη, Αθήνα - Οκτώ συνενωμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) 6ου ορόφου συνολικής επιφανείας ίσης με 220,5 τ.μ. επί των οδών Ψαρών 2 και Δεληγιάννη στην Αθήνα.    Περισσότερα....
7.  Ψαρών 2 και Δεληγιάννη, Αθήνα - Γραφείο υπ. αρ. 4 του 1ου ορόφου συνολικής επιφανείας ίσης με 28,90 τ.μ. επί των οδών Ψαρών 2 και Δεληγιάννη στην Αθήνα.    Περισσότερα....
8.  Ψαρών 2 και Δεληγιάννη, Αθήνα - Γραφείο υπ. αρ. 5 του 1ου ορόφου συνολικής επιφανείας ίσης με 28,80 τ.μ. επί των οδών Ψαρών 2 και Δεληγιάννη στην Αθήνα.    Περισσότερα....
9.  Λεωφόρος Συγγρού 312, Ν. Σμύρνη, ΤΚ 17673 - Κατάστημα Ισογείου με Πατάρι στην Καλλιθέα    Περισσότερα....
10.  Τερψιθέας 49, Π. Φάληρο, ΤΚ 17563 - Διαμέρισμα 5ου ορόφου με αποθήκη υπογείου και θέση στάθμευσης στο Π. Φάληρο    Περισσότερα....