Ακίνητα Διαγωνισμού
1.  Άρτης 9, Αθήνα - Αυτοτελές επταώροφο κτίριο γραφείων με πιλοτή, υπόγειο και δώμα επί της οδού Άρτης 9 στην Αθήνα (O.T.49).     Περισσότερα....
2.  Σταδίου 5 Αθήνα - Γραφεία 5ου ορόφου    Περισσότερα....
3.  Σταδίου 5 Αθήνα - Γραφεία 8ου ορόφου     Περισσότερα....
4.  Ψαρών 2 και Δεληγιάννη, Αθήνα - Οκτώ συνενωμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) 4ου ορόφου συνολικής επιφανείας ίσης με 220,5 τ.μ. επί των οδών Ψαρών 2 και Δεληγιάννη στην Αθήνα.    Περισσότερα....
5.  Ψαρών 2 και Δεληγιάννη, Αθήνα - Οκτώ συνενωμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) 5ου ορόφου συνολικής επιφανείας ίσης με 220,5 τ.μ. επί των οδών Ψαρών 2 και Δεληγιάννη στην Αθήνα.    Περισσότερα....
6.  Ψαρών 2 και Δεληγιάννη, Αθήνα - Οκτώ συνενωμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) 6ου ορόφου συνολικής επιφανείας ίσης με 220,5 τ.μ. επί των οδών Ψαρών 2 και Δεληγιάννη στην Αθήνα.    Περισσότερα....
7.  Ψαρών 2 και Δεληγιάννη, Αθήνα - Γραφείο υπ. αρ. 4 του 1ου ορόφου συνολικής επιφανείας ίσης με 28,90 τ.μ. επί των οδών Ψαρών 2 και Δεληγιάννη στην Αθήνα.    Περισσότερα....
8.  Ψαρών 2 και Δεληγιάννη, Αθήνα - Γραφείο υπ. αρ. 5 του 1ου ορόφου συνολικής επιφανείας ίσης με 28,80 τ.μ. επί των οδών Ψαρών 2 και Δεληγιάννη στην Αθήνα.    Περισσότερα....