Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Αποθήκη 236,6 τ.μ. - Ιάσωνος 3 Αιγάλεω

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: 236,6 τ.μ.
Εμβ. Οικοπέδου: -
Τύπος Ακινήτου: Αποθήκη
Διεύθυνση: Ιάσωνος 3 Αιγάλεω
Κατάσταση: -
Έτος Κατασκευής: -
Ασφ. Εκκαθάριση: Express
     Σύντομη Περιγραφή

Αποθήκη 236,6 τ.μ.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.