Ακίνητα Διαγωνισμού
1.  Αγίου Σεραφείμ 5-7, Θεσσαλονίκη - Συνενωμένα καταστήματα ισογείου (Κ3) επιφάνειας 31,25 τ.μ. με πατάρι 5,5 τ.μ. και (Κ4) επιφάνειας 32,15 τ.μ. με πατάρι 5,5 τ.μ. επί της οδού Αγίου Σεραφείμ 5-7 στη Θεσσαλονίκη.     Περισσότερα....
2.  Αγίου Σεραφείμ 5-7, Θεσσαλονίκη - Κατάστημα ισογείου (Κ4) επιφάνειας 32,15 τ.μ. με πατάρι 5,5 τ.μ. επί της οδού Αγίου Σεραφείμ 5-7 στη Θεσσαλονίκη.     Περισσότερα....
3.  Αγίου Σεραφείμ 5-7, Θεσσαλονίκη - Κατάστημα ισογείου (Κ5) επιφάνειας 33,30 τ.μ. με πατάρι 5,50 τ.μ. επί της οδού Αγίου Σεραφείμ 5-7 στη Θεσσαλονίκη.     Περισσότερα....
4.  Αγίου Σεραφείμ 5-7, Θεσσαλονίκη - Κατάστημα ισογείου (Κ6) επιφάνειας 32,00 τ.μ. με πατάρι 6,00 τ.μ. επί της οδού Αγίου Σεραφείμ 5-7 στη Θεσσαλονίκη.     Περισσότερα....
5.  Αγίου Σεραφείμ 5-7, Θεσσαλονίκη - Κατάστημα ισογείου (Κ7) επιφάνειας 27,50 τ.μ. επί της οδού Αγίου Σεραφείμ 5-7 στη Θεσσαλονίκη.     Περισσότερα....
6.  Αγίου Σεραφείμ 5-7, Θεσσαλονίκη - Κατάστημα ισογείου (Κ8) επιφάνειας 27 τ.μ., με πατάρι 4,5 τ.μ. επί της οδού Αγίου Σεραφείμ 5-7 στη Θεσσαλονίκη.     Περισσότερα....
7.  Βουλγαροκτόνου 11, Θεσσαλονίκη - Διαμέρισμα 5ου ορόφου επιφάνειας 107 τ.μ. επί της οδού Βουλγαροκτόνου 11, στη Θεσσαλονίκη.    Περισσότερα....
8.  Ιωαννίνων 38, Θεσσαλονίκη - Κατάστημα ισογείου επιφάνειας 16,60 τ.μ. με υπόγειο 17,60 τ.μ. επί της οδού Ιωαννίνων 38 στη Θεσσαλονίκη.     Περισσότερα....
9.  Λαγκαδά 13 & Βάκχου 1, Θεσσαλονίκη - Επαγγελματικός χώρος 5ου ορόφου μικτής επιφάνειας 409 τ.μ. επί της οδού Λαγκαδά 13 και Βάκχου 1 στη Θεσσαλονίκη.     Περισσότερα....
10.  Λεύκης 7, Θεσσαλονίκη - Αποθήκη υπογείου επιφάνειας 65 τ.μ. επί της οδού Λεύκης 7 στη Θεσσαλονίκη.    Περισσότερα....
11.  Μοναστηρίου 91-93, Θεσσαλονίκη - Ενιαίος χώρος γραφείων 1ου ορόφου, ο οποίος αποτελείται από τέσσερις (4) οριζόντιες ιδιοκτησίες (αρ.2-5), επί της οδού Μοναστηρίου 91-93 στη Θεσσαλονίκη.    Περισσότερα....
12.  Μοναστηρίου 137 & Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη - Ενιαίος χώρος γραφείων 2ου ορόφου, ο οποίος αποτελείται από τρεις (3) οριζόντιες ιδιοκτησίες (αρ.1-3), επί της οδού Μοναστηρίου 137 και Χαλκίδος, στη Θεσσαλονίκη.    Περισσότερα....
13.  Μοναστηρίου 137 & Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη - Κατάστημα ισογείου 149,80 τ.μ., με υπόγειο 149,80 τ.μ. και πατάρι 78 τ.μ. επί της οδού Μοναστηρίου 137 και Χαλκίδος, στη Θεσσαλονίκη.     Περισσότερα....