Επικουρικό Κεφάλαιο - Ακίνητα
    Τίτλος

Κατάστημα υπογείου - ημιυπογείου στο Κολωνάκι - Χάρητος 4, Κολωνάκι, Αθήνα, ΤΚ 10675

     Στοιχεία Ακινήτου
Εμβ. Κτίσματος: Κατάστημα: Υπόγειο 107,57 τ.μ., Ημιυπόγειο 168,23 τ.μ. και
Εμβ. Οικοπέδου: 249,00 τ.μ.
Τύπος Ακινήτου: Κατάστημα υπογείου - ημιυπογείου
Διεύθυνση: Χάρητος 4, Κολωνάκι, Αθήνα, ΤΚ 10675
Κατάσταση: Κενό
Έτος Κατασκευής: 1972
Ασφ. Εκκαθάριση: Γενική Ένωση
     Σύντομη Περιγραφή

Κατάστημα υπογείου επιφάνειας 107,57 τ.μ., με ημιυπόγειο επιφάνειας 168,23 τ.μ.

Το κτίριο αποτελείται από φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή. Οι χώροι είναι επιστρωμένοι με πλαστικοποιημένο δάπεδο και υπάρχουν ανοίγματα με σταθερά υαλοστάσια. Η πρόσβαση στο ακίνητο πραγματοποιείται μέσω 2 ανεξάρτητων θυρών από την οδό Χάρητος και η σύνδεση μεταξύ των δύο επιπέδων επιτυγχάνεται μέσω εσωτερικού κλιμακοστασίου.

   Φωτογραφίες Ακινήτου
     Διεύθυνση ακινήτου
     Google Maps
   Τίτλοι / Πιστοποιητικά
1.  Τίτλος Ιδιοκτησίας
2.  Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμός πολυκατοικίας
3.  Άδεια οικοδομής
4.  Κάτοψη ημιισογείου αδείας οικοδομής
5.  Κάτοψη υπογείου αδείας οικοδομής
6.  Τοπογραφικό αδείας οικοδομής
7.  Διάγραμμα κάλυψης αδείας οικοδομής
8.  Τομές αδείας οικοδομής
9.  Κάτοψη ημιισογείου καταστήματος
10.  Κάτοψη υπογείου καταστήματος
11.  Τομές καταστήματος
12.  Ενεργειακό Πιστοποιητικό
   Περισσότερες Πληροφορίες
Για πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία και για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email:   
ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.